Tarla Temizleme

Guterh 555 DA Tarla Temizleme Makinası

Traktör ile çekilen 555 DA, toptağın altına giren çatalları aracılığıyla tarlanızdaki taş ve benzeri iri yabancı maddelerin toplanmasını sağlar.

Çatallar toprağın üst kısmındaki maddeleri alarak konveyör sistemine iletir, konveyör bandındaki elekler sayesinde, konveyöre konan toprak tekrar tarlaya döner böylece toprağın üst zemini havalandırılmış olur. Konveyörde kalan yabancı maddeler ise 2,5 metre küplük tankta biriktirilir.